" Stay hungry. Stay foolish! "Steve Jobs

Най-любимата ми фраза на Steve Jobs.